Kort godtur langs Mesnaelva på Lillehammer. Fra Stampesletta og opp til DNT-hytta Krokbua ved inntaksdammen til Mesna Kraftverk.

Mesna eller Mesnaelva er ei elv i Lillehammer kommune i Innlandet fylke.

Elva er om lag 8,6 kilometer lang, og renner fra nordenden av innsjøen Nord-Mesna til Mjøsa.

I våre dager har Mesnaelva mer historisk interesse enn direkte praktisk nytte for Lillehammeringene.

Men i 1827 da man tok det første skrittet mot bystatus, var det nettopp elva med det som gjorde at myndighetene i Christiania bestemte seg for by ved nordenden av Mjøsa.

Vannkraften var viktig. Et stort nedslagsområde skaffer stor og sikker vannføring, og fallet på om lag 350 meter ga mye krefter til vasshjul og de seinere turbinene, til stamper, møller og etter hvert en omfattende industri.

Kart over turen

Turen gikk fra Stampesletta hvor vi gikk over Finna bru, og fulgte elva oppover. 

Greit med parkeringsmuligheter ved Stampesletta
Finna bru
Syvfallene
Bredesøylen
Collets bru
Langs med kanalen
Inntaksdammen til kraftverket
DNT-hytta Krokbua

Krokbua tilhører DNT Lillehammer, og brukes mye av Barnas Turlag. I tilknytning til hytta, finnes det en natursti og andre aktiviteter for barna

Det er fint å raste på sletta ved hytta, der det er benker og bord samt tilrettelagt bålplass.

Natursti

Totalt er turen på 7,6 km tut/retur, og ca 250 høydemeter.